Topbar Banner Topbar Banner Topbar Banner

Gizlilik Sözleşmesi

Dr. Bentonit Gizlilik Sözleşmesi

1. Tanım ve Kapsam

1.1. Bu gizlilik sözleşmesi, Dr. Bentonit'in (bundan sonra "Dr. Bentonit," olarak anılacaktır) www.drbentonit.com internet sitesini ziyaret eden ve/veya hizmetlerinden faydalanan gerçek veya tüzel kişilerin (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır) kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak taraflar arasında hak ve yükümlülükleri belirler.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi

2.1.Dr. Bentonit, Kullanıcı'nın adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerini ("Kişisel Veriler") bu gizlilik sözleşmesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda işleyebilir.

2.2. Kişisel Veriler, Kullanıcı'nın açık rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve bu bilgiler sadece bu sözleşmede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır.

3. Veri Güvenliği

3.1. Dr. Bentonit,, Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri alır.

3.2. Dr. Bentonit,, Kişisel Verilerin yetkisiz erişim, kullanım veya değiştirilmesi risklerine karşı korunması için gerekli güvenlik önlemlerini alır.

4. Kişisel Verilerin Saklanması

4.1. Kişisel Veriler, yasal saklama süreleri ve işbu gizlilik sözleşmesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda saklanır.

4.2. Kişisel Veriler, saklama amacı ortadan kalktığında veya Kullanıcı'nın talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5. Kişisel Verilere Erişim

5.1. Kullanıcı, Kişisel Verilerine erişme, bunları güncelleme veya silme hakkına sahiptir.

5.2. Kullanıcı, Kişisel Verilerine ilişkin taleplerini Dr. Bentonit,'e ileterek bu haklarını kullanabilir.

6. Diğer Hükümler

6.1. Bu gizlilik sözleşmesi, www.drbentonit.com internet sitesi üzerinden sunulan hizmetler için geçerlidir ve diğer internet siteleri için geçerli değildir.

6.2. Bu gizlilik sözleşmesinde belirtilmeyen hususlarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır.

7. Kabul Edilme

7.1. Kullanıcı, www.drbentonit.com internet sitesini kullanarak bu gizlilik sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

8. Değişiklikler

8.1. Dr. Bentonit,, bu gizlilik sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

9.1. Bu gizlilik sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve Afyonkarahisar Mahkemeleri yetkilidir.

10. Yürürlük

10.1. Bu gizlilik sözleşmesi taraflar arasında imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Dr. Bentonit®

Kalsiyum Bentonit Kil , Sodyum Bentonit Kil, Kaolin Kil İçerikli Sağlık ve Kişisel Bakım Ürünleri

Kategoriler
Kampanya
Günün Fırsatı